Metody aplikacji i zastosowanie

Izolacje natryskowe – aplikacja i zastosowanie

Najniższy współczynnik przenikania ciepła

Obecnie najpopularniejsza na rynku jest termoizolacja z użyciem pianki poliuretanowej aplikowanej metodą natrysku (izolacje natryskowe). ISOPROPER jest Autoryzowanym Wykonawcą izolacji i ociepleń marki Polychem System, która oferuje dwukomponentowe systemy natryskowe o nazwie handlowej PUREX NG.

Służą one do wykonywania bezpośredniego natrysku pianki poliuretanowej na:

  • ściany,
  • sufity,
  • dachy płaskie i spadziste,
  • zbiorniki, fundamenty, konstrukcje szkieletowe itp.

Taką termoizolację wykonuje się przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń wysokociśnieniowych. Natrysk pianki poliuretanowej może być przeprowadzany wewnątrz (natryski wewnętrzne ścienno-sufitowe) i na zewnątrz budynków (natryski zewnętrzne dachowe). Dziennie można zaizolować do 1000m2 dachu. W przypadku stosowania na zewnątrz pianka natryskowa powinna zostać zabezpieczona warstwą odporną na promieniowanie UV. Za pomocą natrysku można również wytwarzać wzmacniającą powłokę poliuretanową o wysokiej gęstości na elementach z tworzyw sztucznych. Do przeprowadzenia natrysku pianki PUR wymagane są specjalistyczne urządzenia spieniające. Zaletą poliuretanowych systemów natryskowych jest szybka termoizolacja i bezspoinowa hydroizolacja oraz możliwość pokrycia pianką poliuretanową także starego podłoża bez jego wcześniejszego usuwania.

Wlew pianki

Metoda wlewu pianki poliuretanowej znajduje zastosowanie w miejscach szczególnie trudno dostępnych, oraz w budynkach, w których nie ma możliwości zastosowania zewnętrznego ocieplenia ze względu m.in. na potrzebę zachowania niezmienionego wyglądu elewacji. Wlew pianki następuje poprzez wykonane w ścianie małe otwory. Piana wlewana jest w formie płynnej, a następnie, po kilkudziesięciu sekundach powiększa swoją objętość szczelnie wypełniając wszystkie wolne przestrzenie.

Metoda ta znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie:

  • nie jest możliwe docieplenie z zewnątrz wiążące się z kosztowną zmianą elewacji,
  • istotne jest przeprowadzenie termomodernizacji w krótkim czasie,
  • następuje przemarzanie doprowadzające do niedrożności rur mediów.