Charakterystyka pianek

Pianka natryskowa PUREX NG

Parametr NG-0430E NG-0440 NG-0810NF NG-L3
Zastosowanie natrysk wewnętrzny, ścienno-sufitowy natrysk zewnętrzne dachowe natrysk wewnętrzny lekki natrysk konstrukcyjno – wzmacniający
Struktura zamknięto-komórkowa zamknięto-komórkowa otwarto-komórkowa zamknięto-komórkowa
Gęstość [kg/m3] 42 60 7,5 250 – 350
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/m×K] 0,024 0,024 0,0398 b.d.
Grubość izolacji [mm] 40 20 150 5 – 10
Zużycie piany [kg/m2] 1,7 1,2 1,5 1,25 – 3,50
Całkowity opór cieplny [m2×K/W] 1,67 0,83 3,95 b.d.
Opór cieplny z 1 kg piany [m2K/W] 0,98 0,69 2,63 b.d.
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥180 ≥250 ≥5,5 >1000
Nasiąkliwość wody przy całkowitym zanurzeniu po 48 h < 3 % < 3 % > 50 % < 3 %
Klasa reakcji na ogień wg DIN 4102 B2 B2 B3 B2 – B3
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 Klasa E Klasa E Bs 1,0* Klasa E Klasa F
Wytrzymałość temperaturowa [st. C] – 50 do + 100 – 50 do + 100 – 50 do + 100 – 50 do + 100

*Klasyfikacja dotyczy pianki pokrytej okładziną z płyt gipsowo-kartonowych, stosowanej bez podkładu albo na podkładzie palnym lub niepalnym.

Produkty systemu PUREX-NG zawierają przyjazne dla środowiska czynniki spieniające posiadające zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej ODP = 0 lub są spieniane CO2 wytwarzanym w reakcji wody zawartej w składniku poliolowym ze składnikiem izocyjanianowym. Systemy natryskowe nie zawierają CFC oraz HCFC.


Pianka wlewowa PUREX WG

Parametry pianki zalewowej PUREX WG
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] od 0,024 do 0,036
Klasa palności (wg DIN 4102) B2 oraz B3
Klasa palności (wg PN-EN 13501-1) klasa E oraz klasa F
Zakres temperatur [st. C] od –50 do +130
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] od 120 do 1500

Systemy zalewowe PUREX WG zawierają ekologiczny czynnik spieniający o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej ODP =0 lub są spieniane CO² wytwarzanym w reakcji wody zawartej w składniku poliolowym ze składnikiem izocyjanianowym. Nie zawierają CFC oraz HCFC.


Polimocznik PUREX AM

Polimocznik PUREX AM

PUREX AM dzięki swoim właściwościom hydroizolacyjnym i antykorozyjnym może zastąpić tradycyjne materiały i rozwiązania. Zastosowanie PUREX AM umożliwia wykonanie trwalszych konstrukcji, odpornych na trudne warunki fizyczne, eliminuje dodatkową konieczność zabezpieczeń antykorozyjnych, pozwala również zaoszczędzić czas, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów inwestycji. Dzięki technologii natryskowej po zaaplikowaniu polimocznika bezpośrednio na pożądany element m.in. konstrukcję betonową bądź stalową obiekt może być powtórnie oddany do eksploatacji niemal natychmiast po zakończeniu nakładania powłok, co zapobiega generowaniu wysokich kosztów związanych z wyłączeniem obiektu z użytkowania. Łatwa i szybka aplikacja PUREX AM za pomocą agregatu umożliwia wykonanie powłoki w miejscach trudnodostępnych, gdzie wymagane są zabezpieczenia podłoża przed wodą oraz gdzie wymagane są dobre właściwości mechanicznej gotowej hydroizolacji.

Polimocznik PUREX AM marki POLYCHEM SYSTEMS umożliwia wykonanie trwałych powłok, które zabezpieczają podłoże przed działaniem czynników mechanicznych i chemicznych, długotrwałym działaniem UV oraz wody. Powłoki z czystego elastomeru są przede wszystkich stosowane jako zabezpieczenie:

 • zewnętrzny powierzchni zbiorników stalowych, zarówno naziemnych, jak i podziemnych (w tym LPG);
 • zbiorników betonowych, w szczególności do przechowywania cieczy;
 • zbiorników oczyszczalni ścieków, kanałów ściekowych, rynien i elementów rurociągów;
 • zbiorników magazynowych wody, w tym wody demineralizowanej;
 • konstrukcji stalowych, mostów, wiaduktów i tuneli;
 • wielkośrednicowych rur stalowych, w tym również rur transportujących;
 • silosów materiałów sypkich;
 • fundamentów;
 • izolacji dachowych;
 • balkonów, tarasów;
 • uszkodzonych bitumicznych powłok dachowych;
 • obiektów narażonych na trudne warunki eksploatacyjne, a w szczególności tam, gdzie nieszczelności betonu powoduje jego przemarzanie, a w konsekwencji pękanie i kruszenie;

Przykłady zastosowań PUREX AM:

 • Zabezpieczenia betonu
 • Antykorozyjne zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni zbiorników stalowych
 • Hydroizolacja basenów i zbiorników betonowych
 • Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznej powierzchni rur i elementów rurociągów
 • Oczyszczalnie ścieków